MR RÖR AB
Ombyggnation av värmesystem Rudbecksskolan, Ombyggnation av värmesystem, Beställare: Sollentuna Kommun

Ombyggnation av värmesystem

I ledet med att göra fastigheten mer energieffektiv har vi tillsammans med Sollentuna Kommun projekterat och byggt om värmesystemet för Rudbeckskolan. Värmesystemet byggs om i etapper då vi anpassar vår produktion mot verksamhetens uppehåll under sommarmånaden.

Produktionstid 2017-2022