MR RÖR AB
Byggnation av vattenreningsverk Järvafältet Östra, Väsby Gård, Byggnation av vattenreningsverk, Beställare: Sollentuna Kommun

Byggnation av vattenreningsverk

Produktion upp till 6m³ i timmen

Vattenverket stod klart 2016 och vi har sedan dess skött driften av anläggningen. Vi utför även kontinuerliga vattenprovtagningar i anläggningen.