MR RÖR AB

MR Rör i Storstockholm AB verkar för att förebygga förorening genom väl utföra VVS-installationer och på så sätt förebygga för fuktskador. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav och branschkrav uppfylls.

Vårt miljöarbete omfattar såväl kundens miljöarbete som vårt eget miljöarbete.

Genom vår kunskap om olika VVS-material och miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter.

Vi lämnar sopor på Lundagrossisten eller direkt på återvinningscentral

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.