MR RÖR AB

MR Rör i Storstockholm AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagna installationsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer, andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad tjänst i rätt tid och till rätt prestanda.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.