MR RÖR AB
MR Rör växer med fokus på proaktiv service

MR Rör växer med fokus på proaktiv service

Instalco är i grunden ett bolag med fokus på projektering och tekniska installationer. Under åren har andelen serviceuppdrag ökat mer och mer. Under 2023 uppgick service till totalt 30 procent av omsättningen. Ett Instalcobolag med fokus på service är VVS-företaget MR Rör AB i Stockholm.

Att genom service ta ansvar för installationens hela livscykel innebär en stabil intäktskälla och är ett bra sätt att fördjupa relationen med såväl existerande kunder som nya. Korrekt underhåll ger installationerna en längre livscykel, vilket också gör dem mer hållbara. 
Serviceerbjudandet, som ett starkt komplement till entreprenadarbeten, har varit en strategisk prioritet för Instalco särskilt under 2022 och 2023 – vilket har gett resultat. För helåret 2018 uppgick andelen service till 11 procent av Instalcos omsättning. För helåret 2023 hade det ökat till 37 procent.
MR Rör har en tydlig strategi – att aktivt söka kontakt med byggföretag som har ram- och serviceavtal med gemensamma kunder. Strategin har varit ett effektivt sätt att stärka affärerna. Sedan Niclas Jansson tog över vd-rollen för MR Rör år 2021 har omsättningen ökat med drygt 30 procent, från 34 till 45 miljoner kronor. 

– Min drivkraft är att göra bra affärer, fokusera på service och se medarbetarna växa i sina roller, berättar Niclas Jansson, vd MR Rör AB. 

VVS-firman har ett 20-tal medarbetare och arbetar med rörservice i Storstockholm. 90 procent av omsättningen kommer från den offentliga sektorn och uppdragen börjar oftast som serviceuppdrag. Arbetena bygger i stort sett alltid på ramavtal. Bland serviceuppdragen märks allt från att byta kranar och värmepumpar, felavhjälpande åtgärder och ventilbyten till injustering av värmesystem. 

– Inom de ramavtal vi har med våra kunder arbetar vi proaktivt mot andra aktörer som också har ramavtal med våra kunder. Till exempel påbörjade vi nyligen ett nytt ramavtal med Täby kommun. Där söker vi kontakt med andra byggfirmor som vi kan få ett samarbete med och uppdrag från. 

Han konstaterar att det proaktiva arbetet – genom att aktivt söka kontakt för att arbeta med samma kund – stärker MR Rörs affärer. 

– Vi jobbar även proaktivt direkt mot våra befintliga kunder och ger dem förbättringsförslag när vi ser ett behov. Ett exempel på det är inom energioptimering där vi tar fram förslag på energisparande åtgärder, något som efterfrågas av allt fler kunder. 

– Jag tror att vi jobbar mer proaktivt och offensivt än många andra. Att sätta sig passivt i ett ramavtal är helt enkelt inget för oss. 

– Det är förstås en fördel att våra arbetsledare alltid är med i projekten och skruvar. Det ger dem många kontakter, större insikt i det dagliga arbetet vilket gör det lättare att tillsammans med mig vara proaktiva mot både existerande och potentiella kunder.